tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-7402   קב': 01פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני יניבפרוייקטמקוון/לא נדרשד15:45-18:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-7402   קב': 02פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני יניבפרוייקטמקוון/לא נדרשד18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-7402   קב': 03פרויקט: קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - ההיבט הארגוני-שיווקי
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שני יניבפרוייקטג15:45-18:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00