tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1242-3267   קב': 01יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צביליחובסקי דודשיעורמקוון/לא נדרשב18:45-21:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
1242-3267   קב': 02יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צביליחובסקי דודשיעורב18:45-21:30 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00