tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1242-3275   קב': 01כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יהב שנברגר ענבלשיעורמקוון/לא נדרש א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1242-3275   קב': 02כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יהב שנברגר ענבלשיעור ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00