tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 01ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דותן דיקשטיין הילהשיעורמקוון/לא נדרשד18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 02ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דותן דיקשטיין הילהשיעורמקוון/לא נדרשד18:45-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 03ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנק שחרשיעורמקוון/לא נדרשו08:15-11:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125   קב': 04ניהול משא ומתן
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנק שחרשיעורו08:15-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00