tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1264-2210   קב': 41כלכלת עסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מב"ע-התמ' בנהול טכנולוגיה,יזמו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אטר איתישיעורמקוון/לא נדרשא18:45-21:30 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☢-מקוון משולב
 
מספר קורסשם קורס
1264-2210   קב': 42כלכלת עסקים
טווח תאריכים - שבועיניהול/מב"ע-התמ' בנהול טכנולוגיה,יזמו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוזון פבריס יצחקתרגילמקוון/לא נדרשו08:15-09:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00