tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1500-2000   קב': 01נוירוביולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי אורישיעורגילמן223א10:00-12:00 ב'
פרופ' סלוצקי אינה
ד"ר רובינשטיין חייטין מורן
פרופ' אשרי אורישיעורביה"ס לשפות001ב08:00-10:00 ב'
פרופ' סלוצקי אינה
ד"ר רובינשטיין חייטין מורן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2000   קב': 02נוירוביולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כצנלסון מקסיםתרגילרפואה-סאקלר029א16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2000   קב': 03נוירוביולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוי גלעדתרגילשרמן009ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1500-2000   קב': 04נוירוביולוגיה
לימודי המוח/בית הספר למדעי המוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עצמון רפאלהתרגילשרמן009ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00