tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1884-0101   קב': 01יסודות היזמות והניהול
תכניות לימוד מיוחדות/יזמות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ארבל איריסשיעורג16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1884-0101   קב': 02יסודות היזמות והניהול
תכניות לימוד מיוחדות/יזמות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ארבל איריסשיעורג16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00