tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1884-0102   קב': 01כלים ושיטות ביזמות
תכניות לימוד מיוחדות/יזמות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר תומר איתישיעורא17:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1884-0102   קב': 02כלים ושיטות ביזמות
תכניות לימוד מיוחדות/יזמות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נחום גלשיעורד17:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00