tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 01מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005א13:00-15:00 א'
שיעור ומעבדהבריטניה107א15:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 02מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005ב12:00-14:00 א'
שיעור ומעבדהבריטניה107ב14:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 03מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005ד13:00-15:00 א'
שיעור ומעבדהבריטניה107ד15:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00