tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4716   קב': 01פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק א
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טולר תמירשיעוררב-תחומי הנד315ג11:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4716   קב': 02פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק א
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגילרב-תחומי הנד315ג14:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00