tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0581-5232   קב': 01מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברקאי סלוצקי זהבהמעבדהמקוון/לא נדרשא15:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00