tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0321-4813   קב': 01פיזיקה מזוסקופית וננואלקטרוניקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סלע ערןשיעורפיזיקה-שנקר204ב16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00