tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0453-4105   קב': 01עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה
מדעי החיים/מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכ
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גזית אהודשיעורג16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00