tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 01כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ברוידו מוניקהשיעורד14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 02כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  הדרכה אישיתמקוון/לא נדרש א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 03כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לוי פרידה רבקהשיעורד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0510-7003   קב': 04כתיבה מדעית באנגלית
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לוי פרידה רבקההדרכה אישיתמקוון/לא נדרש ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00