tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0512-4601   קב': 01מבוא ללייזרים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גינזבורג פבלשיעורא14:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4601   קב': 02מבוא ללייזרים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קוזלוב ויטליתרגילג12:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00