tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-4010   קב': 01תיכון ופרוייקט (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקו דני-משהפרוייקטב14:00-15:00 א'
ד"ר האושטיין הרמן
פרופ' רייך יורם
מר ברקו דני-משהפרוייקט א'
ד"ר האושטיין הרמן
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4010   קב': 02תיכון ופרוייקט (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקו דני-משהפרוייקט ב'
ד"ר האושטיין הרמן
פרופ' רייך יורם
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00