tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-4351   קב': 01הנדסה ימית
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טולדו יצחק ירוןשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ה11:00-14:00 א'
גב' קליין עמית אשרת
ד"ר טולדו יצחק ירוןשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ה14:00-15:00 א'
גב' קליין עמית אשרת
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00