tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0545-5501   קב': 01התפלת מים מלוחים ומליחים
הנדסה/הנדסת סביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר דראק אלכסנדרשיעור ותרגילה16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00