tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-4231   קב': 01מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' כהן עמיתשיעורא08:00-10:00 א'
שיעורה09:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-4231   קב': 02מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אוסלנדר אביתרגילג17:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00