שגיאת מערכת: 500D - בסיס הנתונים אינו זמין כעת, נא לנסות מאוחר יותר

ORA-12541: TNS:no listener

19/08/2022 23:34:45תאריך
https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_l.aspxדף
year=2020&course_num=05815002פרמטרים
System.Data.OracleClientמקור התקלה
תוכני/ות
35.168.110.128כתובת מחשב
נא לדווח על התקלה ל-מנהל האתר


©TauTal - Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319.42000;
tau logohourglass00:00