tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-5121   קב': 01מבוא לפני שטח
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ריכטר שחרשיעורה16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00