tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0910-1150   קב': 01אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולברג אלכסנדרשיעורה08:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00