חזרה

סילבוס

מספר קורס 0400-4204-01
שם הקורס סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז
מרצה פרופ' איתי מירוזצרו קשר
מרצה פרופ' יסמין מרוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: itaymay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 60
צור קשר דוא"ל: jazz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 517
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בסמינר סטודנטים יציגו את נושא המחקר שלהם, יחד עם אתגרים מולם הם ניצבים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00