חזרה

סילבוס

מספר קורס 0411-3156-01
שם הקורס פיזיולוגיה ופתולוגיה של תוצרת מאוחסנת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
מרצה פרופ' ניר אוהדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: niro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 406
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קרוס בנושא לאחר קטיף
הקרוס מוגש על יד פרופסור דב פרוסקי וניר אוהדהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00