חזרה

סילבוס

מספר קורס 0411-3561-01
שם הקורס ביולוגיה של האבקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
מרצה ד"ר יובל ספירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sapiry@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גן בוטני , חדר: 06
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס יוצגו עקרונות הביולוגיה של הרבייה בצמחים, מנקודת מבט אבולוציונית. הקורס יקיף נושאים ממערכות רבייה של צמחים, דרך אינטרקציות פרחים-מאביקים, ועד רמת החברה והאבקה חקלאית. התלמידות והתלמידים בקורס ירכשו ידע על המנגנונים האקולוגיים והאבולוציונים שיוצרים אסטרטגיות רבייה מגוונות בצמחים ומשפיעים על אבולוציה של פרחים. הקורס ישלב חומרים תיאורטיים ואמפיריים-ניסוייים מהמחקר העכשווי והקלאסי. הקורס כולל הרצאות, דיונים בקבוצות, והצגת מאמרים בסמינריונים.
הקורס יתקיים בשפה האנגליתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00