חזרה

סילבוס

מספר קורס 0411-3587-01
שם הקורס מעבדה חישובית - ניתוח נתוני ריצוף עמוק בעידן הגנומי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
מרצה מר ליאור גליקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liorglic@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עם ירידת עלויות הריצוף בשנים האחרונות, נתונים גנומיים נעשים זמינים יותר ויותר ונמצאים בשימוש נרחב במחקרים רבים. למרות זאת, ניתוח של נתונים כאלה הוא משימה מורכבת הדורשת ידע ויכולות חישוביות.
הקורס יהווה היכרות מעשית עם עולם ניתוח נתוני ריצוף עמוק. הקורס יכלול שיעורים תיאורטיים ומעשיים. בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים לבצע משימות מגוונות בתחום ניתוח הנתונים הגנומיים שיהיו רלוונטיות למחקר האישי שלהם.
בתחילת הקורס נתמקד בנושאים בסיסיים כגון: ייצור נתוני ריצוף ועיבוד ראשוני, מיפוי רצפים, גילוי וריאנטים גנומיים, הרכבת גנומים וטרנסקריפטומים, אנוטציות מבניות ופונקציונאליות של גנים, וניתוח נתוני ביטוי גנים. בהמשך הקורס נכיר מספר נושאים מתקדמים כמו טכנולוגיות ריצוף מהדור השלישי, פילוגנומיקה ועוד.
השיעורים יכללו תרגולים מעשיים של השיטות השונות באמצעות הפעלת כלים חישוביים מתאימים.
ציון סופי: 70% - פרויקט סיום, 30% - הגשת תרגילים במהלך הסמסטר (אין בחינה).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00