חזרה

סילבוס

מספר קורס 0411-4999-01
שם הקורס סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
מרצה פרופ' יפתח יעקוביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iftachy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 603
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 11:00-12:00
בניין גן בוטני ע"ש יהודה נפתלי
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 11:00-12:00
בניין גן בוטני ע"ש יהודה נפתלי
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר המועבר על ידי תלמידי תאירם מתקדמים בבית הספר למדעי הצמחטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00