חזרה

סילבוס

מספר קורס 0421-3815-01
שם הקורס מידול מערכות ביולוגיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
מרצה פרופ' אביגדור אלדרצרו קשר
מרצה פרופ' יפתח נחמןצרו קשר
מרצה פרופ' דוד שפרינצקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avigdore@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין גרין - ביוטכנולוגיה , חדר: 134
צור קשר דוא"ל: iftachn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 506
צור קשר דוא"ל: davidsp@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 508
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נותן מבוא כללי לשימוש במודלים מתמטיים לחקירת מערכות ביולוגיות. הדגש של הקורס הוא על חקר הדינמיקה של מערכות מולקולריות. הקורס נותן מבוא כללי למידול באמצעות משוואות דיפרנציאליות ופתרונן, ולאנליזה של ביפורקציות. לאחר מכן נסקרים מקרים פרטיים בעלי חשיבות - מערכות משוב חיובי ושלילי, מוטיבים רגולטוריים ומשמעותם לדינמיקה של מערכות, רעש בביטוי גנים, תקשורת בין תאית ומשוואות של ריאקציה-דיפוזיה למידול יצירת דפוסים מרחביים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00