חזרה

סילבוס

מספר קורס 0431-3833-01
שם הקורס אקולוגיה אבולוציונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר לזואולוגיה
מרצה פרופ' פרידה מתנה בן-עמיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: frida@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


הקורס בוחן את האדפטציה של אורגניזמים לסביבתם מרמת הפרט ועד רמת האוכלוסייה. נבחן מהם לחצי סלקציה הכפופים לסביבה והתגובה האבולוציונית ללחצים אלו. כיצד הברירה הטבעית משפיעה לא רק על תכונות של הפרט, אלא גם על מאפיינים של אוכלוסיות ו- species complex. ננסה להבין כיצד מנגנונים אבולוציוניים משפיעים על מגוון רחב של תהליכים אקולוגיים, בדגש על יחסי טפיל-פונדקאי. בין היתר יילמדו הנושאים הבאים: אבולוציה של אלימות טפיל (Virulence), אסטרטגיות הגנה של פונדקאי ומחיר ההתנגדות, השפעת טפילות על התפתחות מינים היברידים, טפילות וסלקציה מינית (תחרות בין זכרים, בחירת בן-זוג, היפותזת Hamilton-Zuk), טפילות והתנהגות (כיצד טפיל מתמרן את הפונדקאי על מנת להפיץ את עצמו), ויסות של אוכלוסיית פונדקאים ושינוי המגוון הגנטי שלהם ע?י טפילים, היפותזת ה- Trade-off, הדברה ביולוגית בעזרת טפילים, Host specificity, אבולוציה של אסטרטגיות Life history, וריאציה גאוגרפית ו- Phenotypic plasticity, אבולוציה של רבייה מינית ורקומבינציה (Antagonistic coevolution), יחס הזוויגים באוכלוסייה, דימורפיזם מיני.
עם סיום הקורס יהיו בידי התלמידים כלים מתקדמים לניתוח והערכה של היפותזות מרכזיות וביצוע מחקרים מדעיים בתחום מרתק זה.דרישות קדם: אקולוגיה, אבולוציה וזואולוגיה

נוכחות חובה

הרכב ציון:
75% מבחן מסכם
25% סמינריון

מטלת סיום: בחינה בכתב + סמינריוןטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00