חזרה

סילבוס

מספר קורס 0440-4998-01
שם הקורס סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
בית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס
מרצה פרופ' ז'ררדו זלמר לדרקרמרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gerardol@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 320
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יידונו נושאים עכשוויים בחקר התא, ביוטכנלוגיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה. ינותחו מאמרים עדכניים בתחום זה ויתקיים דיון מעמיק בעבודות המחקר של התלמידים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00