חזרה

סילבוס

מספר קורס 0452-3123-01
שם הקורס מעבדה חישובית - כלים בביואינפורמטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
מחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה
מרצה גב' קרן חלאביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: halabikeren@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 608
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושא: הקורס מספק היכרות עם כלים ותוכנות בהם נעשה שימוש במסגרת ניתוח נתונים ביואינפורמטי. הקורס מכוון לספק לסטודנטים לתארים מתקדמים ידע ופרקטיקה בסיסיים בשימוש בכלים חישוביים היכולים לשרת אותם במהלך ניתוח נתונים במסגרת המחקר. הקורס מועבר בשפה האנגלית. הקורס מכסה את הנושים הבאים:
1. בסיסי נתונים, בדגש על בסיסי נתונים גנומיים.
2. אלגוריתם BLAST ועימוד זוגות רצפים.
3. עימוד מרובה רצפים.
4. שגיאות עימוד והערכת איכות עימוד באמצעות GUIDANCE.
5. פילוגנזה.
6. קצבים אבולוציוניים.
7. דפדפנים גנומיים.
8. בסיסי נותנים למבני חלבונים ותוכנות לויזואליזציית מבני חלבונים.
9. עימוד מבני חלבונים וניתוח העשרה לפונקציות ומסלולים ביולוגיים.
10. זיהוי מוטיפים.
11. כלים בסיסיים בניתוח נתונים.
12. שיקולים חישוביים בהכנת ניסוי NGS.

דרישות קדם: הקורס מצריך ידע בסיסי בביולוגיה (בדגש על ביולוגיה מולקולארית, אבולוציה וגנטיקה). קורס "Introduction to bioinformatics" מקנה יתרון.

ציון: 20% מטלות בית, 80% פרויקט גמר.
מטלות כיתה ניתנות על בסיס שבועי במסגרת שעת תרגול אינטראקטיבי. בנוסף, 3-4 מטלות בית יינתנו במהלך הסמסטר. ההגשה של השניים היא מנדטורית אך רק ציוני מטלות הבית ייכללו בציון הסופי. פרויקט הגמר מצריך אנליזת נתוני מלאה, ולכן יכסה את כל נושאי הקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00