חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1562-01
שם הקורס כימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר רועי ויינשטייןצרו קשר
מרצה ד"ר אילה למפלצרו קשר
מרצה ד"ר יוסף צפדיהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: royweinstain@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 506
צור קשר דוא"ל: ayalalampel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גרין ביוטכנולוגיה , חדר: 139
צור קשר דוא"ל: yossit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 615
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין בריטניה חיים
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין בריטניה חיים
חדר 014
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתמקד בנושאים בסיסיים בכימיה אורגנית כהמשך לקורס הבסיסי בכימיה כללית. מטרתו לתת רקע תיאורטי בנושאים הבסיסיים בכימיה אורגנית לסטודנטים/יות בפקולטה למדעי החיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00