חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1562-14
שם הקורס כימיה אורגנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתמקד בנושאים בסיסיים בכימיה אורגנית כהמשך לקורס הבסיסי בכימיה כללית. מטרתו לתת רקע תיאורטי בנושאים הבסיסיים בכימיה אורגנית לסטודנטים/יות בפקולטה למדעי החיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00