חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1565-11
שם הקורס כימיה פיסיקלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין טרובוביץ - משפטים
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הוא המשכו הטבעי של הקורס כימיה כללית ואנליטית שניתן לתלמידי הפקולטה למדעי החיים בסמסטר הראשון של השנה הראשונה. הקורס מתמקד בארבעה פרקים עיקריים: התיאוריה הקינטית של הגזים, קינטיקה כימית ומנגנוני ריאקציות, תרמוכימיה ותרמודינמיקה, חמצון חיזור ואלקטרוכימיה. הפרקים מתמקדים בהכרת החוקים המאקרוסקופיים והפרשנות המולקולרית מיקרוסקופית.
פרקים אלה מקנים לסטודנטים כלים מתקדמים בהתמודדות בהמשך לימודיהם עם תהליכים ביוכימיים, הבנה עמוקה מאקרומולקולות ביולוגיות: חומצות גרעין-הכימיה של התורשה, חלבונים- מבנה ותיפקוד, סוכרים ושומנים - מבנה ומטאבוליזם.

ףלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00