חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1566-05
שם הקורס כימיה כללית ואנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 207
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מהווה מבוא לכימיה, ומיועד לכל תלמידי שנה א' במדעי החיים ובמסלולים הדו-חוגיים המשולבים עם מדעי החיים. מטרת הקורס היא להקנות ללומדים את הידע הנדרש בכימיה כללית ובכימיה אנליטית, עליו מתבססים רבים מהקורסים האחרים בהמשך התואר. בנוסף, הסטודנטים נחשפים לראשונה בתואר לחשיבה מדעית ולתהליכים של פיתוח תיאוריות מדעיות.
הקורס במתכונתו החדשה משלב שלוש מתודות של הוראה ששזורות יחדיו:
חלק מנושאי הלימוד נלמדים באופן עצמאי, תוך שימוש בפרקים מתוך הקורס הנמצא ברשת ונקרא "ממה העולם מורכב ? מבוא לכימיה כללית".
הרצאות פרונטליות של מרצה הקורס בקמפוס האוניברסיטאי. בהרצאות אלה תינתן העמקה והעשרה של נושאי הלימוד שנלמדו באופן עצמאי וגם נושאים נוספים שלא נמצאים בקורס הממוחשב.
תרגילים שיתורגלו בקמפוס על ידי צוות מתרגלים.
תוכנית שבועית המפרטת את החלוקה המדוייקת תפורסם עם תחילת הקורס.

מועד הקורס: סמסטר א'.
היקף הקורס: הרצאה (מקוון + פרונטלי): 5 שעות שבועיות (5 ש"ש). תרגיל : 2 ש"ש. סה"כ 7 נקודות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00