חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1804-01
שם הקורס מתמטיקה - א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר יבגני מוזיקנטובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evgenym@mail.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 20:00 - 19:10
בניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 005

חמישי 19:00 - 18:10
בניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 005
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-17:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס חדו''א 1 למדעי החייםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00