חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1804-04
שם הקורס מתמטיקה - א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 207
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס חדו''א 1 למדעי החיים



לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכנית



tau logohourglass00:00