חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1804-04
שם הקורס מתמטיקה - א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 207
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס חדו''א 1 למדעי החייםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00