חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1817-01
שם הקורס פיסיקה א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' דוד שפרינצקצרו קשר
מרצה ד"ר יאיר הרכביצרו קשר
מרצה ד"ר יואב לחיניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: davidsp@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 508
צור קשר דוא"ל: arcavi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: lahini@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 414
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין בריטניה חיים
חדר 014
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


תנועה בקו ישר: מיקום, מהירות ותאוצה, נפילה חופשית
וקטורים
תנועה במישור: זריקה בליסטית, תנועה מעגלית
כוחות וחוקי ניוטון
כבידה
תנע, שימור תנע, מרכז מסה
עבודה ואנרגיה, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, כוחות משמרים, הספק
תנעוה מחזורית, מסה על קפיץ, מטוטלת
מבוא להידרוסטטיקה והידרודינמיקה
תנועה בראונית ודיפוזיהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00