חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1817-06
שם הקורס פיסיקה א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


תנועה בקו ישר: מיקום, מהירות ותאוצה, נפילה חופשית
וקטורים
תנועה במישור: זריקה בליסטית, תנועה מעגלית
כוחות וחוקי ניוטון
כבידה
תנע, שימור תנע, מרכז מסה
עבודה ואנרגיה, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, כוחות משמרים, הספק
תנעוה מחזורית, מסה על קפיץ, מטוטלת
מבוא להידרוסטטיקה והידרודינמיקה
תנועה בראונית ודיפוזיהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00