חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1819-01
שם הקורס מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר אופיר לויצרו קשר
מרצה ד"ר רתם רובינשטייןצרו קשר
מרצה ד"ר מארק שייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levyofir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 328
צור קשר דוא"ל: rotem@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 13:15 - 12:15
בניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 610
צור קשר דוא"ל: sheinmark@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 406
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 014
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושא 1: מושגי יסוד במדעי המחשב ובשפת פייתון
נושא 2: מבוא לפייתון - רשימות, תנאים, ופונקציות
נושא 3: לולאות
נושא 4: מילונים
נושא 5: קבצים, ומבני נתונים
נושא 6: מבוא לגרפים
נושא 7: מבוא לעיבוד תמונה

ציון הקורס מורכב ממבחן סופי, בחנים, ותרגילי ביתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00