חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1819-08
שם הקורס מבוא לתכנות בפייתון למדעי החיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 112
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושא 1: מושגי יסוד במדעי המחשב ובשפת פייתון
נושא 2: מבוא לפייתון - רשימות, תנאים, ופונקציות
נושא 3: לולאות
נושא 4: מילונים
נושא 5: קבצים, ומבני נתונים
נושא 6: מבוא לגרפים
נושא 7: מבוא לעיבוד תמונה

ציון הקורס מורכב ממבחן סופי, בחנים, ותרגילי ביתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00