חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-1824-02
שם הקורס מתמטיקה - ב'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר רן ארזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: erezron@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הגדרה של קבוצה. איחוד, חיתוך, הפרש, הכלה.
מטריצות ווקטורים, צירופים לינאריים, ספאן, אלגברת מטריצות, מטריצה משוחלפת, הופכי של מטריצה. מטריצה ריבועית, אלכסונית, משולשת עליונה ותחתונה, סימטרית, אנטי-סימטרית.
דירוג מטריצות, דרגה ועקבה דירוג מטריצות. דרגה של מטריצה, עקבה של מטריצה.

דטרמיננטה, עקבה, דרגה של מטריצה.

מרחבים וקטוריים ותת מרחבים וקטוריים. תלות, אי-תלות, פרישה, בסיס. ממד של מרחב וקטורי.
לכסון מטריצות ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לכסון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00