חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2222-01
שם הקורס הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים והרפואה - חיפוש במאגרי מידע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה מר שי תמםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shaitam@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה הדרכה ביבליוגרפית
שעות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס הכרת משאבי הספרייה נועד להקנות למשתמשי הספרייה מיומנויות חיפוש, איתור מידע, בניית שאילתות חיפוש נכונות, בחינת מקורות ומהימנות המידע, הכרת מאגרי מידע הרלוונטיים לתחום הלימודים והכרת כלים לניהול מידע ביבליוגרפי.

הקורס מתקיים במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה, ומכיל פרקי לימוד כאשר בסיום כל פרק, קיימת מטלה לביצוע.
ציון עובר מותנה בביצוע כל מטלות הקורס ובהשגת ציון סופי של 70.
הקורס הנו חובה ומהווה תנאי לקבלת התואר.

הקורס נפתח עם תחילת שנת הלימודים ונגיש דרך ה Moodle,
ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט בכל שעות היממה.
סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס יכולים לפנות לצוות ההדרכה, בטל' 6407975- 03 או בדוא"ל מתוך הקורס עצמו.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00