חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2503-01
שם הקורס פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' יפתח יעקוביצרו קשר
מרצה ד"ר ניר שדהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iftachy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 603
צור קשר דוא"ל: nirsa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מכון הדגנים , חדר: 1
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם:
1) הקורס פיסיולוגיה 0455-2552
2) המעבדה בביולוגיה מולקולרית או המעבדה בגנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים

מעבדה ניסויית שמקנה את עקרונות הקורס הפיזיולוגיה בצמחים כפי שמועברים בקורס "פיזיולוגיה כללית"בסמסטר א?לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00