חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2522-02
שם הקורס מעבדה בכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-19:00
בניין שרמן חיים
חדר 102
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מעבדה בכימיה זה מוקדש לסטודנטים לביולוגיה שאינם מתמחים בכימיה. המטרה העיקרית של הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לטכניקות מעבדה כימית. התלמידים ילמדו כיצד להכין תמיסות, כיצד למדוד pH וספקטרום בליעה, כיצד למדוד את קצב התגובות הכימיות והביוכימיות ולנתח את נתוני הניסויים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00