חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2523-01
שם הקורס מעבדה במיקרוביולוגיה כללית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' גיל סגלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gils@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 417
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-17:00
בניין בריטניה חיים
חדר 107
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המעבדה מיועדת לתלמידי שנה שנייה ושלישית של תואר ראשון, מטרת המעבדה היא לחשוף סטודנטים לשיטות בסיסיות של עבודה עם מיקרואורגניזמים. במהלך הקורס הסטודנטים מבודדים ומעשירים חיידקים מהאדמה ומהפה. כדי לזהות את החיידקים שבודדו תעשה הגברה בעזרת PCR של הגן שמקודד ל- 16S וריצוף של גן זה. כמוכן, היכולות הביוכימיות הבסיסיות של החיידקים שבודדו יאופיינו בעזרת מספר שיטות. בנוסף, תעשה מוטגנזה בעזרת טרנספוזונים במטרה לזהות חיידקים אוקסוטרופים, נלמדות מספר גישות לאפיון של רגישות חיידקים לאנטיביוטיות שונות, ויעשה ניסוי גידול של בקטריופאג' למבדה.

דרישות קדם: מעבדה בביולוגיה מולקולריתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00