חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2566-01
שם הקורס מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' מיגל ויילצרו קשר
צור קשר דוא"ל: miguelw@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 231
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-18:00
בניין סמולרש - מדעי החיים
חדר 103
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-19:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 107
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


המעבדה תכלול את הנושאים הבאים:
? יסודות ניסויים בחקר התא
? שיטות לגידול תאים בתרבית והשפעות הסביבה על גידול התאים הללו.
? השפעת תנאי גידול על יצירת מרכיבים תוך תאיים ועל הבקרה במחזור התא
? איתותים בין תאיים
? תקשורת בין תא לסביבתו ומנגנון אינטרנליזציה של ליגנד רצפטור
? גישות ניסוייות לאבחון ובידוד סמנים מולקולריים של התא
? הפרדת תאים על סמך סמנים ממברנליים
? שימוש ב- western blot לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
? שימוש ב- RT-PCR לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
המעבדה תתקיים במחציתו הראשונה של הסמסטר, ותמשך כ- 5 שבועות.


דרישות קדם: מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה

נוכחות חובה

הרכב ציון:
בחנים במהלך הסמסטר + דוחות מעבדהטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00