חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2656-01
שם הקורס פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' אלי גפןצרו קשר
מרצה פרופ' ערן לויןצרו קשר
מרצה ד"ר אור שפיגלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: geffene@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: levineran1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 205
צור קשר דוא"ל: orrspiegel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 306
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 6
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס פאוניסטיקה (6 נקודות) מתמקד בהכרת מיני העופות והדו-חיים של ישראל.
הקורס מבוסס על ארבע שעות שבועיות של הרצאות, שישה-שבעה ימי סיור, וסמינריון שיוגש בע?פ לפני כל התלמידים בקורס לקראת סוף הסמסטר. ההשתתפות סיורים ומתן הסמינריון הם חובה, והציון על הסמינריון מהווה 20% מהציון הכללי בקורס. בסיום הקורס יש מבחן בכתב הכולל גם זיהוי בעלי החיים שנצפו בסיורים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00