חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2665-03
שם הקורס ביוכימיה מעבדה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-20:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מעבדה המפתח מיומנות בתכנון, ביצוע וניתוח ניסיונות ביוכימיים

דרישות קדם : קורס ביוכימיה. 0455.2548.01 או מקביללסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםביוכימיה (04552548)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00