חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2686-01
שם הקורס אופקים מעשיים חדשניים - קריירה במדעי החיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי אבניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lpavni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לתת לתלמידי הביולוגיה בפקולטה למדעי החיים מושג ראשוני על נושאי המחקר מעשיים חלקם מבוצעים בתעשייה. סקירה זו אמורה לסייע לתלמידים בבחירת כווני התמחותם בשנים הבאות, בהתאם לשטחי ההתעניינות והנטיות האישיות.
ההרצאות תינתנה ע?י נציגים מהתעשייה ומחוקרים הפקולטה למדעי החיים.
הציון "עבר" ינתן על סמך 75% נוכחות בשעורים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00